About avraham

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far avraham has created 573 blog entries.

קונבנציונאלי

  קונבנציונאלי   רווח, מצוי בשפע, שגרתי, מקובל. המושג יכול להתייחס לכל התנהגות, חפץ, גורם או לכל מה שאינו חורג מכללים מוסכמים או מה שהאחד מצפה למצוא בתנאים קיימים.

קונבנציונאלי2017-12-16T17:35:03+02:00

ארגומנט

  ארגומנט   טיעון, טענה, חלק מדיון שנועד לבסס נקודה מסוימת או לשכנוע האחר. בתפיסה רחבה ניתן להתייחס לכך גם כאל דיון בין שני דמויות או יותר.

ארגומנט2017-12-16T17:32:02+02:00

היפנוזה

  היפנוזה   מצב בו המהופנט חווה שינוי בתפיסה, אמוציה, מוטוריקה, תחושה ועוד, וזאת בעזרת סוגסטיות, אותן מפעיל המהפנט.

היפנוזה2017-12-16T17:25:26+02:00

נורמה

  נורמה   סטנדרט, תקן, מוסכמה בה פועלת חברה או תרבות מסוימת. נורמות הן פונקציה של סדר חברתי, תרבותי והוא תלוי היסטוריה ו נתונים גאוגרפיים של האוכלוסייה הנתונה.

נורמה2017-11-11T20:50:00+02:00

סימבולי

  סימבולי   סמלי, מבוטא בעזרת סמלים, אלמנט אר מייצג עניין אחר. דוגמה : ישנה גישה דידקטית הרואה בתלמיד שמפריע כסימבולי לעניין חוסר ההבנה שלו את החומר הלימודי.

סימבולי2017-11-11T20:50:42+02:00

פסיכודינאמיקה

  פסיכודינאמיקה   גוף מחקר העוסק בהבנת התפיסות הפסיכולוגיות מאחורי התנהגות מסוימת. שיטת טיפול פסיכודינאמית מציפה קונפליקטים מהעבר, מעלה מן הלא מודע למודע, ומנסה למצוא דרך להתמודד עימם.

פסיכודינאמיקה2017-10-10T14:02:43+02:00

פסיכוביולוגי

  פסיכוביולוגי   תכונה, איפיון, שמבטא את הקשר שבין חשיבה מנטאלית, פסיכולוגית, לבין תגובות ביולוגיות, פיזיולוגיות.

פסיכוביולוגי2017-10-10T13:50:44+02:00

פדגוגיה

  פדגוגיה   תחום מחקרי אשר דן באופנים לשפר את הקניית החינוך בדרך הטובה ביותר. ישנם סוגים של פדגוגיה, הן לילדים והן למבוגרים והדידקטיקה מייצגת ענף יותר מחקרי בפדגוגיה.

פדגוגיה2017-10-08T14:26:46+02:00

אמפליטודה

  אמפליטודה   מושג מתמטי המתאר את ההפרש בין הערך המירבי של פונקציה מסוימת על ציר ה - Y  לבין הערך המינימלי שלו על אותו הציר, מעין "גובה" הפונקציה.

אמפליטודה2017-10-08T14:21:20+02:00

סטבילי

  סטבילי   תכונה המאפיינת יציבות, סולידיות, אלמנט בעל מאפיינים קבועים שהשינויים בו הם מינוריים, אם בכלל. דוגמה : במחקר, הקשר בין לימוד והצלחה בלימודים הוא סטבילי מאוד.

סטבילי2017-10-08T14:03:14+02:00
עבור למעלה