מורים פרטיים

מורים פרטיים למתמטיקה

מטרתם היסודית של המורים הפרטיים למתמטיקה הינה לפתח את חשיבתם הלוגית של התלמידים, לשפר את התלמידים במציאת דרכי פתרון לתרגילים וליצור אצל התלמידים תדמית עצמית חיובית המובילה אותם להצלחה במבחנים ובבגרויות. מקצוע המתמטיקה הוא המקצוע הבסיסי לניתוח לוגי של בעיות, מכאן נובע שכל מקצוע ריאלי כמו פיזיקה לדוגמא עוסק מכיל בתוכו את תחום המתמטיקה.
מורים פרטיים לתמתמטיקה אינם בהכרח צריכים להכין מערך שיעור מקדים לקראת השיעור הפרטי אלא להכיר באופן אבסולוטי את הנוסחאות והמשפטים על מנת להבטיח הצלחה בכל התרגילים.
פתירת התרגילים באופן עקבי הינה הגורם המעצב את מגמת שיפור הציונים אצל התלמידים והמבטיח את הצלחתם בתרגילים הבאים.


מורים פרטיים לאנגלית

מורים פרטיים לאנגלית אחראים על הענקת אסטרטגיות למידה ומתודות לפתירת השאלות בבחינות באנגלית. 
על המורה לדעת באופן מלא את אוצר המילים בשפה האנגלית לפי רמת הלמידה הבית ספרית של התלמיד ולדעת לחבר משפטים באופן תקני מבחינת הדקדוק הלינגוויסטי. אנגלית הינה השפה המדוברת כעת בעולם וההצלחה במקצוע האנגלית מרחיבה את אופקיו של התלמיד בכל תחום בו יבחר בפרט ובכל תקשורת אנושית בכלל.
מורים פרטיים לאנגלית יכינו מערך שיעור לקראת השיעורים הפרטיים על מנת להבטיח את ההתקדמות הרציפה והעקבית של התלמיד והרחבת אוצר המילים האישית שלו.  

מורים פרטיים ללשון

מורים פרטיים ללשון יכינו את התלמידים לקראת מבחני הבגרות בכיתות י’ ו יא’ ועליהם לדעת ולהכיר באופן מלא את הנושאים של מערכת הצורות, תחביר, גזרות ועוד.
השפה העברית הינה השפה הרשמית בישראל ולכן התבטאות בשפה גבוהה, נאותה ותקנית מקרינה על האדם תכונות חיוביות ורצינות.
המורים הפרטיים ללשון ילמדו ויחזקו את התלמיד לקראת הבגרויות תוך כדי הכנת שיעורי הבית והסברים יסודיים על המתודות לפתירה בכל נושא ונבוסף לכך, חשוב לציין כי תרגול קבוע עם עזרה של מורה פרטי ללשון תחזק את הבטחון האישי של התלמיד ותבטיח את מגמת שיפור הציונים.

מורים פרטיים לפיזיקה

מורים פרטיים לפיזיקה יכינו את התלמידים לקראת הבנה מלאה של החומר הנלמד בבית הספר ולהצלחה במבחנים ובבחינות הבגרות בפיזיקה. פיזיקה הינו המדע הכללי המנתח את המתרחש בחלל הפיזי. קינמטיקה, תנועה מעגלית והרמונית, תנע ומסע, גלים ואנרגיה הם רק חלק מהנושאים הנלמדים במקצוע הפיזיקה בבית הספר ועל המורה להכיר אותם באופן מלא. 
המורים הפרטיים בפיזיקה יבנו אצל התלמיד את היכולת לדמיין ולהמחיש את התרגילים באופן ויזואלי בראשו ולממש את חוקי הפיזיקה מבלי לראות את המדובר במימד הפיזי. תרגול קבוע עם עזרה של מורה פרטי לפיזיקה תבטיח את הצלחתו של כל תרגיל ובנוסף, הניסיון יצור בטחון עצמי אצל התלמיד בגישתו לקראת התרגילים הבאים.

מורים פרטיים לביולוגיה

מורים פרטיים לביולוגיה יכינו את התלמידים לקראת מבחני הבגרות בביולוגיה. מקצוע הביולוגיה הוא חקר החי והצומח. מערכי השיעורים מתבצעים בביולוגיה באופן עיוני ומעשי בכיתה. מאפייני החיים, הומיאוסטזיס, אקולוגיה, גורמים ביוטיים ואביוטיים, רמות ארגון במערכת אקולוגית הם רק חלק מהנושאים הנלמדים בביולוגיה לבגרות ועל המורה להיות בקיא באופן מלא בחומר הנלמד.
המורים הפרטיים לביולוגיה יעזרו לתלמיד להבין את הנוסחאות והמבנים היסודיים המרכיבים את כל החי והצומח.  תרגול קבוע עם מורה פרטי לביולוגיה תיצור הבנה אבסולוטית אצל התלמיד לגבי החומר הנלמד ותבטח את מגמת שיפור הציונים והצלחתו במחנים ובבגרויות בביולוגיה.

מורים פרטיים לכימיה

מורים פרטיים לכימיה יכינו את התלמידים לקראת מבחני הבגרות בכימיה. כימיה הינו מדע העוסק בחומר, תכונותיו, מרכיביו ותגובתו לחומרים אחרים. את השיעורים בכימיה התלמידים למדים גם באופן עיוני בכיתה וגם באופן מעשי במעבדה.
המורים הפרטיים לכימיה יעזרו לתלמיד להבין את הטבלה המחזורית, היסודות הכימיים, איזוטופים ואת היכולות להבין ולהשתמש בנוסחאות הנדרשות על מנת לפתור את התרגילים.
תרגול קבוע עם עזרה של מורה פרטי לכימיה בשגרה ולקראת המבחנים והבגרויות תבטיח את הצלחתו של כל תרגיל ותיצור בטחון עצמי אצל התלמיד בגישתו לקראת התרגילים הבאים.