מורים פרטיים ושיפור הציונים

מורים פרטיים להיסטוריה

מטרתם היסודית של המורים פרטיים להיסטוריה הינה ליצור את אסטרטגיות הלמידה המתאימות עבור התלמידים על מנת לשפר את הבנתם בקריאת השאלות ולהבטיח את התשובה העניינית ביותר לפי כוונת השאלה. היסטוריה הינה יסודות התרבות, “עם שאינו יודע את עברו ההווה שלו דל ועיתוד לוט בערפל”.
מורים פרטיים להיסטוריה אחראיים ליצור אצל התלמיד את ההבנה של כל החומר הנלמד לקראת המבחנים והבגרויות ולהרכיב מתוך הידע את התשובה הנכונה. 
פתירת תרגילים באופן עקבי בהיסטוריה תיצור הבנה של תבנית השאלות הצפויות להופיע במבחנים ותשפר את הבטחון העצמי של התלמיד לקראת הבחינות.

מורים פרטיים לספרות

האחראיות של המורים הפרטיים לספרות הינה ההענקה של אסטרטגיות למידה מדוייקות יחד עם מתודות לפתירת המבחנים בספרות. 
מקצוע הספרות הינו מקצוע העוסק באומנות הכתיבה ובו התלמידים מנתחים את היצירות ואת דרכי כתיבתן, זמן כתיבתן, אופייהם של המחברים ומריכיבים נוספים המשפיעים על סגנון הכתיבה והיצירה עצמה. בספרות התלמידים מתבקשים לענות על שאלות באופן מילולי ונרחב ולכן, עליהם גם להביע ולהוסיף מתוך השקפת עולמם האישית ודרכם האישית לנתח כל יצירה.
המורים הפרטיים לספרות יכינו מערך שיעור לקראת השיעורים הפרטיים על מנת לעבור על כל הנושאים ובינהם : שירים, סיפורים קצרים ודרמות. כל זאת כדי להבטיח שהתלמידים יגשו לכל נושא עם הידע והיכולת לנתח ולהבין את היצירות ולענות את התשובות הנכונות. 

מורים פרטיים לתנ”ך

מורים פרטיים בתנ”ך יכינו את התלמידים לקראת המבחנים בכיתה או לקראת מבחני הבגרות. על המורים לדעת ולהכיר באופן מלא את הנושאים, הסיפורים והאירועים עליהם נבחנים התלמידים.
התנ”ך הוא הספר המתאר את ההיסטוריה של העם היהודי ואת האירועים אשר משפיעים עלינו עד היום בצומות ובחגים.
המורים הפרטיים לתנ”ך ילמדו ויחזקו אצל התלמידים את אסטרטגיות הלמידה הנכונות לקראת הבחינות. פתירת שיעורי הבית ותרגול השאלות לקראת הבחינות תחזק אצל התלמיד את הנושאים הנלמדים ותבנה אצלהם את תבנית כתיבת התשובות הנכונה. תרגול קבוע עם עזרה של מורה פרטי בתנ”ך תבטיח את ההבנה של החומר ואת שיפור הציונים.

מורים פרטיים לאזרחות

מורים פרטיים לאזרחות יכינו את התלמידים לקראת מבחן הבגרות באזרחות. מקצוע האזרחות הוא חלק מהמקצועות המרכיבים את הבגרות המלאה. באזרחות התלמידים למדים כיצד מורכבת מדינה, חוקים וזכויות. נושאים אלו משפיעים רבות על האזרח בחיי היום יום שלו וחשוב לדעת אותם.
המורים הפרטיים לאזרחות ילמדו ויסכמו את החומר הנלמד במקצוע האזרחות ויבנו אצל התלמיד את אסטרטגיות הלמידה לקראת השאלות בבחינות. מגילת העצמאות, מדינת ישראל כמדינה יהודית, לאומיות ומדנית לאום הינם רק חלק מהנושאים הנלמדים לבגרות באזרחות. תרגול קבוע עם עזרה של מורה פרטי לאזרחות יבטיח את הצלחתו של התלמיד בכל שאלה ובנוסף יצור בטחון עצמי אצל התלמיד בגישתו לקראת השאלות הבאות.

מורים פרטיים למחשבים

מורים פרטיים למחשבים יכינו את התלמידים לקראת מבחני הבגרות במחשבים. במקצוע המחשבים התלמידים לומדים שפת תכנות מונחה עצמים בין אם זה ג’אווה או סי שארפ. שפות התכונות הן התקשורת היחידה עם חומרת המחשב והפלאפון. התוכנה היא המקשרת בין המתכת הפיזית לפונקציונאליות שלה והקשר הזה נבנה באמצעות שפות התכנות.
המורים הפרטיים למחשבים יעזרו לתלמיד עם הבנת תבנית הקוד, סדר פעולותיו ומתודות שונות לפתירת כל תרגיל. תרגול קבוע עם מורה פרטי למחשבים תיצור הבנה מלאה של החומר הלימודי ותפתח את היכולת לתרגם את רצונו של התלמיד לשפה לוגית שאותה יוכל לפרש ולחשב המחשב. המורה הפרטי למחשבים יעזור לתלמיד להבין את שפת התכנות וכתיבתה והבנה זו של שפת התכנות באופן יסודי אצל התלמיד תביא להצלחתו במקצוע המחשבים ובמבחנים.