הווה פשוט של הוראה מתקנת

 

יכולת למידת השפה העברית קיימת כפרדיספוזיציה למסגרת לימוד שפה כלשהי, לרבות השפה האנגלית. תלמידים אשר מאובחנים עם קשיי למידה משקיעים אנרגיה וזמן רבים על מנת ללמוד ולהבין שפה כלשהי ולכן, קודם כל יש להפנים כיצד ללמוד כראוי את השפה העברית בכדי ליצור לתלמיד תבנית קוגניטיבית בסיסית בהתמודדות הבאה שלו, לימוד השפה האנגלית. לפיכך, בטרם בואה של מורה להוראה מתקנת באנגלית ללמד את התלמיד, חשוב שהיא תבין את האתגרים הניצבים בפניו בנושא לימוד שפה כלשהי ולהלן חלק מהם :

ראשית, ייתכן שהתלמיד חווה דיספונקציונליות סנסורית ולכן, קליטת המידע החושי שלו אינה תקינה. למשל, ילד ששמיעתו חלשה לא יקלוט כמעט שום היבט של שפה, ראשונה או שנייה, והנושא הופך לקרדינלי ביותר אם הוא בגיל הקטן משנתיים.

שנית, פרדיגמת הביטחון וההערכה העצמית בתלמיד הינה חשובה מאוד. על פי רוב, התלמיד מפתח הערכה עצמית גבוהה בנושא בו הוא מצליח ובאופן טבעי, הערכתו העצמית נמוכה בתחום בו הוא חלש. לכן באופן כללי, ביחד עם לימוד קונספט מסוים בהוראה מתקנת יש לתגמל את התלמיד במילים חיוביות עבור כל הצלחה וזאת על מנת למנוע מצב של חוסר אונים נרכש ולהעלות את הדימוי העצמי החיובי בו.

לימודים

לימודים

לימודים

כמו כן, הפרעות קשב וריכוז ותבנית היפראקטיבית ידועים כמשוכה טמפורלית בלימוד נושא כלשהו ובעיקר שפות. למעשה, למידת שפה חדשה כרוכה בהבנת אלמנטים לינגוויסטיים רבים כמו למידה גרפית, קריאת מילים ומשפטים, קואורדינציה בכתיבה, יכולות זיכרון ושליפה ועוד. במסגרת האופרטיבית, תלמידים שמאובחנים עם הפרעות קשב וריכוז יהיו מוסחים יותר בזמן הלמידה ותזזיתיים יותר במידה והם נוטים להיפראקטיביות יתר ולפיכך, מורה מקצועית להוראה מתקנת חייבת להכיר שיטות לימוד שפה ספציפיות בטרם היא ניגשת ללימוד הוראה מתקנת באנגלית.

אתגרים אלה ואחרים הינם בבחינת אבן דרך שיש לעבור כדי להגיע לשלב הבא והוא לימוד אנגלית בשיטות ייחודיות של הוראה מתקנת. בנקודה זו חשוב להדגיש כי לאחר שהתלמיד השלים תהליך של הוראה מתקנת ברכישת שפה ראשונה, השפה העברית למשל, הוא כבר סיגל לעצמו אופני למידה והתמודדות עם הקשיים הסובייקטיביים שחווה במהלך למידת השפה. למעשה, גם התלמיד ואף המורה הפרטית שלו להוראה מתקנת מודעים כעת למתודת הלימוד הרלוונטית ביותר עבורו. מודעות זו היא שתוביל את התלמיד להצלחה בכל שלב עתידי של לימוד השפה האנגלית.

באופן דידקטי, לימודי השפה האנגלית כוללים שני היבטים : הבנת הנקרא בדגש על הרחבת אוצר מילים ומערך הדקדוק. בכל זווית לימודית ישנן נקודות ייחודיות שיותר חשובות עבור תהליך הלימוד הנתון, למשל על מנת שהתלמיד יקרא נכון הוא צריך להכיר את האותיות ונושא זה יכול לאתגר ילד שזקוק לשיטות לימוד של הוראה מתקנת מפני שהוא יכול להתבלבל פונולוגית וצורנית בהתייחסותו לאותיות ולמילים. כמו כן, מורה מקצועית להוראה מתקנת תבין כי לימוד השפה האנגלית כשפה שנייה יכלול רקע אודות הפוזיציה הגיאוגרפית וייתכן שגם היסטוריוגרפיה של השפה עצמה. בנוסף, המורה תבקש להפעיל את כל חושיו של התלמיד בעת לימוד השפה, כאשר לא רק החוש האודיטורי יהיה בשימוש אלא הלימוד יכלול גם אלמנט ויזואלי, תבנית סימולטיבית משחקית וייתכן שגם טעם וריח, לדוגמה המילה Candy וחוויה פיזית של אכילת סוכריה. למעשה, מתודת הלימוד הרב חושי בהוראה מתקנת באנגלית נלמדה במסגרת מחקרים מדעיים רבים ומוזכרת ספציפית בשיטתה של קתרין היקי. באופן ספציפי יותר, הדיאגנוזה המדעית טוענת שהשימוש במספר רב של חושים על מנת ללמוד נושא כלשהו מוביל להצלחה וזאת מכיוון שהזיכרון הסנסורי מהווה את החוליה הקוגניטיבית הראשונה לבניית זיכרון עבודה ולאחר מכן שמירה נאותה של הנתונים בזיכרון לטווח הארוך.

כיום, קיימות שיטות רבות ללימוד השפה האנגלית ובעוד שהמורה מכירה אותן היטב, חשוב יותר שהיא תדע להתאים לתלמיד את המתודה האפקטיבית ביותר עבורו, אלמנט שניתן למצוא אך ורק בשיעור פרטי של הוראה מתקנת באנגלית.