מורה פרטי לערבית

מורה פרטי לערבית


האותיות, המילים והמשפטים בשפה הערבית תמיד מתחברים למישור סמנטי אחיד.

מורה פרטית לערבית תלווה את התלמיד החל מכתיבת המילה הראשונה ועד להצלחה במבחן הבגרות בערבית.