DNA

 

מולקולה גדולת מימדים שנמצאת בגרעין כל תא באורגניזם חי. מולקולה זו בנויה מסליל כפול ומאפסנת את המידע התורשתי הייחודי של אותו האורגניזם בו היא מצויה בכל תא ולה תפקידים רבים.