מקסימלי

 

מיצוי פוטנציאל אפשרי בנקודת זמן נתונה. דוגמה : התלמיד ביצע את המקסימום האפשרי מבחינתו במסגרת הלימודית הנתונה.