מאסיבי

 

מבחינה פיזית מדובר בגורם בעל מבנה גדול, יציב וחזק. מבחינה תיאורטית הכוונה היא לאלמנט בעל חשיבות גדולה, אינטנסיבי ובולט בקרדינליות שלו.