לוגיסטיקה

 

תהליך פעולה שבין נקודת המוצא ליעד הרצוי, מטרה שאליה מכוונים. בתהליך זה ישנה חשיבות רבה לניהול זמן, משאבים תקציביים ואנושיים.