כתב חרטומים

 

הירוגליפים, כתב שהיה מקובל בימי מצרים העתיקה ונכתב על ידי כוהני דת ומכשפים מצריים שהוסמכו לכך. כתב זה מורכב מאותיות, סימנים וציורים ונפוץ בפפירוסים מצריים ועל גבי קברים מצריים קדמונים.