טריטוריה

 

שטח מחייה, איזור מוגדר המשמש למחיה או למטרה מסויימת כלשהי. דוגמה : החוק הבינלאומי מגדיר לכל מדינה גם את שטח המים הטריטוריאליים שלה.