אופציה

 

אפשרות, אלטרנטיבה. דוגמה : לרוב, התלמיד צריך לבחור מרצונו באופציה של להיות תלמיד טוב ולהשקיע.