פליאונטולוגיית החוליה הדינאמית

 

במסגרת הלימודית, בין אם בתיכון או באקדמיה, קיימות פרספקטיבות, גישות ותיאוריות רבות. מאז ומתמיד, בכל תחום בחיים, מנסים בני האדם לשלוט בעולם הסובב אותם ואם הפעולה איננה ברת השגה אזי ישנו ניסיון לנתח את המציאות, להבין את מרכיביה, לנסות לחזות את העתיד ולהשתלב בו. לכל תחום דעת יש את הפרדיגמות והתיאוריות הספציפיות שלו. בהתבוננות מעמיקה, המציאות, כפי שהיא מופיעה מול עיני האדם היא אחת, בלי להתייחס להיפותזות מתחום הפיזיקה הקוואנטית, ועם זאת ישנם מודלים תיאורטיים רבים, בכל תחום, המנסים להסביר את האופן המדויק של התרחשות האירועים, ולכן או שיש תיאוריה אחת נכונה, שמסבירה את המציאות, או שאין תיאוריה נכונה כלל. האלמנט הקונסיסטנטי הוא שכמעט תמיד בחיי היום יום ישנו פער בין התיאוריה, כפי שהיא נחקרת, נלמדת ומובנת, לבין האירועים שמתרחשים הלכה למעשה, ולעתים נדירות מאוד מצליח האדם להבין את מהות הטבע ופעולות בני אדם אחרים.

לימודים

לימודים

לימודים

תלמידים בבית הספר התיכון נאלצים להתמודד עם מציאות בה הם נבחנים ללא הרף אודות החומר אותו היו אמורים ללמוד. חלק ניכר מהידע שעליהם לרכוש הוא, כמובן, איך ללמוד את החומר הזה, והיות ורוב החומר הנלמד מורכב מתבניות מילוליות רבות, עליהם להעמיק ולהבין את רכיבי המלל והקשרים ביניהם. לדוגמה, מקובל ללמד בספרות טקסטים שונים ולשאול אודות אמצעים ספרותיים בהם. כחלק מקריאת סיפור קצר מסווגים לאקספוזיציה, גוף הסיפור, נקודת מפנה ועוד. יש לשים דגש רב על תפקידו של כל חלק ולעובדה שישנו סדר מסוים בין החלקים וההיררכיה היא זו שמבטאת את הקורלציה בין החלקים. בצורה זו יווצר מנגנון לוגי במחשבת התלמידים שיהווה אמצעי מעתה ואילך לאנליזה טקסטואלית וזיהוי מרכיבים וקשרים בהם.

במקצוע לשון והבעה ישנו מוטיב חזק מאוד של זיהוי קשרים בין חלקי המשפט. במשפט פשוט על התלמיד לקבוע את תפקיד המילה בהתייחס לשאלה האם מילה זו קשורה לפועל או לשם עצם, ואם לפועל אז לאיזו שאלה היא עונה. לדוגמה במשפט : “משה הלך לגן אתמול”, לגן, עונה לשאלה “להיכן”, ולכן זהו תיאור מקום, ואילו המילה “אתמול” עונה על השאלה “מתי”, ולכן זהו תיאור זמן. קשרים אלו נשמרים במשפט מחובר והם מהווים את הקורלציה הסמנטית בין איברי המשפט, ובמשפט מורכב הם באים בצורת מילות שיעבוד שפותחות פסוקיות בעלות תפקידים שונים, בדיוק כמו התיאורים במשפט הפשוט.

זיהוי רכיבים וקשרים הינה אסטרטגיית למידה חשובה הנדרשת בכל מקצוע לימודי ולכן, יש ליישמה, להבינה ולתרגל אותה כבר מבית הספר היסודי. באופן טבעי, ילדים בגיל צעיר שואלים הרבה שאלות אודות נושאים רבים בעולם, וחשוב להתייחס לכל שאלה ברצינות ולענות באופן מקיף וברור, מפני שזו ראשית הבנת מרכיבי העולם וקשריהם.