תבניות וסימנים ברישום

 

מבחינה היסטורית, מוצאו של הרישום הוא קודם לכתב. עוד בטרם המצאת האלפבית, המצרי, הסיני או המסופוטמי, שימשה אומנות הרישום את אנשי המערות לתקשורת חזותית ביניהם ולהשארת תזכירים ומורשות לדורות הבאים. כמו כן, הרישום גם קדם לציור שהרי הרישום מתבסס על ספקטרום הצבעים שנע בין לבן מוחלט לשחור מוחלט, בעוד שאמצעי הציור כוללים שימוש בצבעים נוספים. למעשה, השימוש בצבעים מספק את ההבדל המהותי היחיד בין רישום לציור, אם כי ישנם הבדלים קטנים נוספים שיכולים לבוא לידי ביטוי ביצירות שונות.

סימני הרישום הבסיסיים ביותר הם נקודה, קו ושטח. הנקודה מסמנת את העצירה, את העגינה המוחלטת בתוואי שטח בודד. למעשה, בהיותה התשתית לקו, כשהרשם מסמן נקודה על פני משטח הרישום, הוא מתחיל או מסיים אפיזודה כלשהי מבחינתו. נקודה יכולה להיות פיזית, כלומר באחד מגווני השחור על לוח לבן, או דימיונית, כמו נקודת מגוז אשר נמצאת במרחב העמוק של הרישום ומהווה נקודת התייחסות של כל האובייקטים שהאומן
יוצר.

הורים

הורים

הורים

הקו ברישום דומה להגדרתו המתמטית והוא מבטא אוסף של נקודות ובהסתכלות אובייקטיבית, בהחלט ניתן לראות את הקו בצורה זו. יחד עם זאת, הרישום כאומנות לא מתייחס כך לקו ואומני רישום רבים רואים אותו כיצירה שמפרידה בין איזורים שונים ברישום, למשל בין חלק פנימי לחיצוניות של צורה מסוימת או כחוצץ בין שתי צורות סמוכות. בנוסף, הקו הוא חומר הגלם ליצירת אות, וגם כאן המונח המקצועי שברישום שונה מזה של הכתב, מכיוון שבעוד שאות מוגדרת בכתב כ Letter ברישום האות מציינת את הסימן, Mark. למעשה, אם בכתב האות צריכה להתקשר לקונטקסט מילולי של אותיות אחרות בסמוך לה, הרי שברישום האות מתייחסת לכלל השטח של הרישום ובאה כחלק מטקסטורה של צורות הרישום השונות, שמפוזרות על פני כל שטח הרישום.

הצורה הבסיסית השלישית של הרישום היא השטח ותכונתו העיקרית היא יצירת השתקפות של היטל תלת מימדי מציאותי או דימיוני בתוך השטח הדו מימדי שעליו מצוי הרישום. צורות ומתארים רבים של אובייקטים ברישום מתבססים על תכונות השטח של הצורה, כך שהאומן יכול להעביר השקפת עולם ספציפית בשינוי דק של רישום שטח בצורה מסוימת. לדוגמה, כאשר הרשם מצייר שני קווים מאונכים זה לזה ובונה מסביבם מסגרת, הוא מתאר צורה הנמצאת בתוך תבנית כלשהי אולם, הוא יכול לצייר קודם את המסגרת ואז לחלק אותה לארבעה חלקים באמצעות יצירת שני קטעי אמצעים, אחת לכל צלע של המרובע. ההתייחסות הרישומית לכל יצירה היא שונה לחלוטין, וכנראה שכך גם כוונותיו ומחשבותיו של האומן.

שיעורים פרטיים ברישום ידגישו את ההיבטים האינפורמטיביים של התבניות והסימנים ברישום. כמו כן, התהליך הלימודי יכלול חוויה מעשית של דרכי אופרציה שונות. מורה פרטית לרישום תלמד אתכם באווירה ביתית, נינוחה ונעימה ובקצב התקדמות אישי. מהות עתידית תגלה ביטוי פנימי של הגשמה עצמית.