המסגרת הפנימית של הרישום

 

אומנים רבים מתייחסים לרישום בשני אופנים : מערכת אומנותית העומדת בפני עצמה או יחידת בסיס ליצירה פיגורטיבית בסוגי אומנויות אחרים, כמו ציור, פיסול או אפילו נגינה. אין זה משנה אם תכלית יצירתו של האומן היא הרישום עצמו או שהרישום מהווה צעד לקראת ציור למשל, אומנות הרישום מצטיינת בהתוויית גבולות והענקת צורה למושגים אמורפיים. למעשה, פעמים רבות הרישום מתפקד כיצירת מסגרת אומנותית נפרדת או מוטמעת בסוגי אומנות אחרים.

מקובל לחלק את ההתוויה ברישום לשלושה אספקטים : תחום, גבול וצורניות. מסגרות פנימיות ברישום נוצרות על מנת לאפיין אלמנטים מסויימים שברצון האומן להבליט. כאשר האומן יוצר צורה ברישום ולאחר מכן מצייר מסביבה מסגרת, הוא למעשה בונה את הרישום בצורה של פנים החוצה, מהמרכז לקצוות ולכן, יצירת מסגרת זו נוצרה בהתווית התחום ברישום. לעומת זאת, התווית הגבול ברישום נעשית לרוב במקביל ליצירת האובייקט המרכזי או לפניו. הוספת גבולות ברישום באה לתת הצהרה מוחלטת אודות התרחבות סופית של מושא הרישום או לסמן הפרדה ברורה בין שטחים מסויימים ובכך גם לאפיין את תכונות השטחים באופן שונה.

הורים

הורים

הורים

ההתוויה הצורנית היא זו שממלאת את החלל שבתוך ומחוץ למסגרות הרישום. בעוד שבניית תחום או גבול יוצרת את התבנית הפיגורטיבית של מושאי הרישום, התוויה זו יוצרת מורפיזם ממשי ומדגישה את התכלית האמיתית שלשמה נוצר הרישום. למשל, אם ברצונו של אדריכל לציין תוואי שטח מסוים, הוא יבנה ברישומו מסגרת חיצונית לשטח זה ולאחר מכן, תוך שימוש בגווני הצבע השחור כמקובל, הוא יצור פיגורות ציוריות אשר יבטאו את מאפייני תוואי השטח שברצונו לבטא. אומן אשר ברצונו לתאר מישור אנכי מסוים ברישום פרספקטיבי, יבנה את המסגרות של המישור ושל האובייקטים באיור ובעשותו כן, יוכל להתוות בצורניות שבה הוא חפץ את היסודות הויזואליים של האובייקטים שמרכיבים את הרישום שלו. כאן המקום לציין כי על מנת ליצור התוויה צורנית מדוייקת, נעזרים אומנים רבים כמעט בכל המקרים בנקודות מגוז ברישומיהם.

חשוב להבין כי נקודת מגוז היא מושג מרכזי ברישום. נקודה זו היא דימיונית ואומן הרישום יכול למקם אותה בכל מקום בעומק הרישום. כתוצאה מכך היא יוצרת את תחושת תלת המימד של הרישום, כך שכל המסגרות ברישום מתייחסות אליה. למעשה, אומן הרישום יוצר את האובייקטים שברישום שלו על סמך נקודות המגוז שביצירתו, כאשר זו יכולה להיות נקודה אחת או מספר נקודות, תלוי לאיזו מידה של עומק ברצונו של האומן לצייר.

שיעורים פרטיים ברישום יעניקו לכם הסבר תיאורטי אודות המסגרת הפנימית של הרישום. כמו כן, התהליך הלימודי יכלול חוויה מעשית של תרגול סובייקטיבי. מורה פרטית לרישום תלמד אתכם באווירה ביתית, נינוחה ונעימה ובקצב התקדמות אישי. פרספקטיבה חדשה תהפוך לתבנית אוקלידית.