מורה פרטי למדעים

מורה פרטי למדעים

הפרוטון, האלקטרון והפוטוסינתזה קיימים בטבע במימדים שונים.

מורה פרטית למדעים תעזור לתלמיד בהכנת שיעורי הבית ולמידה למבחנים ותיצור תהליך של שיפור הציונים.