שיעורים פרטיים באזרחות

יסודות הדמוקרטיה, עקרון הכרעת הרוב, מדינה ריבונית, הרשות המחוקקת וחירויות הפרט הם חלק מהנושאים הקיימים בבגרות באזרחות.

מורה פרטית לאזרחות תסביר את הטרמינולוגיה הפנימית של המקצוע ותשלב תרגול תיאורטי של דוגמאות רלוונטיות.

אידאת האוטופיה ומורה פרטי לאזרחות

מלבד היותו מקצוע לבגרות כחלק מהבגרות המלאה, מקצוע האזרחות מלווה באידאות המאפיינות את פניה של כל מדינה ומדינה. במאמר אעסוק בתיאור התחום של עקרונות הדמוקרטיה לבגרות באזרחות, תיאור המדינה המושלמת על פי אפלטון, תרגול והבנה של תחום עקרונות הדמוקרטיה דרך שיעורים פרטיים באזרחות.

עקרונות הדמוקרטיה

הגדרת הדמוקרטיה היא שלטון העם. הערכים המנחים את הדמוקרטיה הינם: פלורליזם, סובלנות, זכויות האדם והאזרח. אלו הם הערכים של מדינה דמוקרטית וכל מדינה דמוקרטית באשר היא מיישמת את ערכים אלו ומגינה עליהם.

לדמוקרטיה שני עקרונות עיקריים : דמוקרטיה ליברלית ודמוקרטיה סוציאל דמוקרטית.

שההבדל ביניהם בא לידי ביטוי בדגש הליברלי, בין אם הוא לפרט, לאדם הבודד או לכלל בהסתכלות יותר קולקטיבית על החברה.

דמוקרטיה ליברלית – שמה דגש על הפרט, האדם היחיד, דוגלת באינדיבידואליזם ועל כן מעצימה את ערך החירות על פני ערך השוויון. תפקידה של דמוקרטיה ליברלית היא להגן על זכויות הפרט. המדינה אינה מתערבת בתחומים החברתיים – כלכליים והיא מספקת רק את הצרכים הנדרשים בעבור מי שאינו יכול להשיג זאת בעצמו, וזאת על מנת לשמור על כבוד האדם וחירותו.
דמוקרטיה סוציאל דמוקרטית – שמה דגש על החברה, לפיה החברה אחראית על כל האנשים המשתייכים אליה ולכן מעצימה את ערך השוויון על פני ערך החירות. גישת הסוציאל-דמוקרטיה דוגלת בהענקת שוויון שאינו רק משפטי אלה גם כלכלי וחברתי לכל אדם. מותר לפגוע במידה כזו או אחרת בחירויות הפרט כדי לשמור על חברה אחידה ללא פערים. השלטון מתערב בחיים החברתיים-כלכליים על מנת לוודא שלא נוצר פערים ואי שוויון חברתיים וכי לכל קבוצה זכות שווה להשתתף במדינה ובשלטון בה.

המדינה המושלמת על פי אפלטון

אפלטון היה פילוסוף יווני שנולד ב 427 לפנה”ס אשר כתביו שימשו לאבני יסוד של הפילוסופיה המערבית. רוב המוחלט של כתביו נשמרו עד היום ומרביתם תועדו בתור דיאלוגים.
אפלטון חיבר את “המדינה” ( דיאלוג אפלטוני) המוכר גם בתור “הפוליטאה” או ” הרפובליקה” ונחשב לחיבור החשוב ביותר של אפלטון. הדיאלוג עוסק בפילוסופיה של הדברים האנושיים, ואחד המסקנות של אפלטון היא שהמדינה האידיאלית היא זו הנשלטת על ידי מלך-פילוסוף.

מתוך המדינה:
הגדרתה של צדק – השאלה שבה מתחיל אפלטון היא הגדרה של צדק. לפיו יש שתי צורות של צדק, צדק נפשי-אישי וצדק מדיני, שזהות באירגון ובסידור שלהן. הדבר נובע, בין השאר, מהתובנה הבסיסית של המדיינים בדיאלוג, שלפיה התכונה המגדירה את אופיה של המדינה היא האופי הקולקטיבי של כל אזרחיה. הצדק הוא מצב שבו כל אדם עובד בצורה שאינה מפריע לכל אדם אחר לעשות את עבודתו. כי כל אדם במדינה צריך לעשות את מה שהוא נולד לבצע ומוכר לעשותו, כי אם לא, אז הוא גורם נזק לעצמו ולמדינה. הצדק הוא המאפשר את 3 התכונות סבלנות, חוכמה וגבורה. הצדק הוא התנאי והגורם לקיומם.

צורת ממשל – יש להותיר את הממשל בידיהם של הפילוסופים, הצודקים ביותר ולכן הנתונים פחות מכל להשחתה. החברה הפרדיגמטית שעומדת מאחורי כל חברה היסטורית היא היררכית, אך בין המעמדות החברתיים שלה יש אפשרות מסוימת למעבר: אין עבדים, או אפליה בין נשים לגברים. בנוסף למעמד השולט

אין רכוש פרטי, יש מעמד של יצרנים פרטיים.
קיימים מגבלות קשות הרבה יותר על המלכים-הפילוסופים ועל הלוחמים מאשר על אלו של שאר המעמדות, מכיוון שיש להרחיק את השליטים מכל שחיתות.

מורים פרטיים לאזרחות

אזרחות הוא אחד המקצועות המורכבים שניגשים לבגרות בכיתה יב’. הדרך הנכונה להתכונן למקצוע זה היא באמצעות מורה פרטית לאזרחות. המורה תגיע לבית התלמיד, תסכם איתו את החומר הנלמד ותלמד אותו את החומר הקונקרטי הנדרש לבגרות באזרחות. בנוסף, היא תלמד את התלמיד את אסטרטגיות הלמידה הנדרשות כדי להבין ולזכור את התוכן הנדרש ואת המימונות להישאר רגועים לקראת המבחנים ויישום של כל הנלמד בשעת המבחן.

אקספוזיציה, תבנית מילולית ומורה לספרות

ספרות הינה חלק בלתי נפרד מתרבותם של בני האדם. סיפורים קצרים, שירה, טרגדיות, נובלות ודרמות ביחד יוצרים אחדות בין הכתוב והקורא. לכאורה, יצירות בספרות מחברות באופן אומנותי את העלילה לשדה הסמנטי היצירתי של הקורא. העברת תחושות ורעיונות שמטרתן לרגש, להשפיע, ללמד או להעביר מסר.

האומנות הספרותית כמו כל אומנות היא אינסופית מבחינה רעיונית. חקירת הספרות חושפת בפנינו באופן אבסטרקטי את דמותו של היוצר ואת הרעיון המוביל אותו ליצירת האומנות ובנוסף היא משמשת בתור ניתוח פסיכולוגי לאוטוביוגרפיה של הכותב והשפעות האירועים בהיסטוריה של חייו.

אקספוזיציה

אקספוזיציה היא הגשר המחבר בין הקורא לעלילה, הכנה לתחילת המסע הליטרטורי.
לכאורה, אומנות היא רעיון המעוברת באופן יצירתי ובעיני היוצר. אקספוזיציה בונה את החיבור האמוציונלי לתוכן העלילה בכך שהיא יוצרת את הכניסה ההדרגתית לתוך עולם היצירה.
שורש המילה אקספוזיציה מגיע מהשפה הלטינית המציינת : “אקס” – החוצה ו “פונרה” – מקום. בתרגום ישיר : הוצאה של המרחב, חשיפתו של המרחב.
אקספוזיציה כוללת מקום, זמן, דמויות, קונפליקט ולפעמים גם רמיזה לפתרון הקונפליקט, על כן היא הכרחית והיא הבסיס של הסטרקטורה הספרותית.

תבנית מילולית

סוגה ספרותית הינה קבוצה של יצירות ספרותיות החופפות לרוב בסגנון כתיבה, מטרה, תוכן או מאפיינים.

להלן דוגמאות לסוגות שונות בספרות :
רומן – ריאליסטי, היסטורי, אוטוביוגרפי, בלשי, רומנטי ועוד..
שירה – שירה לירית, שירת ימי הביניים, בלדה, פיוט ועוד…

דרמה – טרגדיה ( יוונית, שייקספירית, מודרנית ), קומדיה, אקספרסיוניזם, אבסורד ועוד…
סוגה ספרותית שונה גם באורך הכתיבה, לדוגמא :
סיפורת בזק, סיפור קצר, נובלה, רומן וטרילוגיה. אשר אורכן נע מ 50 מילים ליצירה ועד למאות אלפי מילים.

מקצוע הספרות

הבגרות בספרות בנויה מ 5 פרקים. פרקי החובה בבחינת הבגרות בספרות הינם פרק השירה והפרק של סיפור או שיר שלא נלמד. בשאר הפרקים נדרש לבחור רק 2 לפתירה : פרקי הסיפור הקצר, רומן או נובלה והפרק של דרמה.
ספרים – כל החיים לפניו, הזקן והים, חצוצרה בואדי ועוד.
סיפורים קצרים – האדונית והרוכל, ביבר הזכוכית ועוד.
מחזות – אנטיגונה, אדיפוס המלך ועוד.

שירת ימי הביניים – כותונת פסים, הים ביני ובינך, ראה שמש, לבי במזרח, ישנה בחיק ילדות ועוד.

שירי ביאליק – הכניסיני תחת כנפך, לא זכיתי באור מן ההפקר, ועוד.

שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה 20 – פגישה חצי פגישה, שיר אמי והנחל, אומרים ישנה ארץ ועוד.

שירים מהמחצית השניה של המאה ה 20 – כתוב בעיפרון, ציפור, שיר לאוהבים הנבונים ועוד.

כמו שניתן לשים לב, מדובר על סיפורים, שירים ומחזות רבים שצריך ללמוד, להבין ולזכור..
כאשר אנו ניגשים לכמות כה גדולה של חומר יש רק דרך אחת בה אנו יכולים להבטיח את הצלחתנו בנושא.

מורה פרטי לספרות

תרגול נכון מוביל להבנה, פיתוח הזיכרון ובסופו של דבר להצלחה בבחינת הבגרות.

שיעורים פרטיים בספרות הן חגורת הבטיחות בנסיעה לעבר הבגרות.
חשוב לציין, כי מורה פרטית לספרות תעבור, תסביר ותסכם יחד עם התלמיד את כל הסיפורים, השירים והמחזות. יחד עם זאת תלמד תלמד המורה את התלמיד אסטרטגיות למידה יעילות לגשת למקצוע הספרות באופן כללי ולמבחן בפרט ובנוסף, תדריך את התלמיד כיצד להשתמש ליצור תבנית למידה נכונה כדי לזכור ולהצליח להביע באופן אקספרסיבי מלא את כל הנושאים הנלמדים.

מורה פרטי לאזרחות

חינוך

הוראה מתקנת

אסטרטגיות למידה

פסיכולוגיה

רפואה