מורה פרטי לאזרחות

מורה פרטי לאזרחות

יסודות הדמוקרטיה, עקרון הכרעת הרוב, מדינה ריבונית, הרשות המחוקקת וחירויות הפרט הם חלק מהנושאים הקיימים בבגרות באזרחות.

מורה פרטית לאזרחות תסביר את הטרמינולוגיה הפנימית של המקצוע ותשלב תרגול תיאורטי של דוגמאות רלוונטיות.