מורה פרטי לפי מקצוע  מורה פרטי לפי מקצוע

ההתמחות הדיפרנציאלית של המורה במקצוע בית ספרי אחד הינה מרכיב קרדינלי בתהליך שיפור הציונים.

מורה פרטי למתמטיקה מצליח לפתור משוואה לוגריתמית, מורה פרטית לאנגלית יודעת שהזמן Present Perfect מייצג פעולה שהתחילה בעבר ונמשכת בהווה ומורה פרטית ללשון מבחינה בפסוקית נושא בתוך המשפט המורכב.

כמו כן, חשוב שהתמחות המורה במקצוע בית ספרי אחד תהיה מתאימה גם לתבנית גיל ספציפית : בית ספר יסודי, חטיבה או תיכון.