סימני הפיסוק

 

במסגרת הכתיבה היוצרת, ישנה חשיבות רבה לפיסוק בהבנת הטקסט ותפקידם של סימני הפיסוק הוא לסייע בקריאה נוחה ונעימה. סימני הפיסוק מחלקים את הטקסט הכתוב לקטעים קצרים יותר, אותם נוח לקלוט ולהבין. לפיכך, סימני פיסוק מסייעים להבין את הטקסט ואת המשמעות של כל קטע בגוף הטקסט. כמו כן, כדאי לדעת כי שיטת הפיסוק המודרנית הינה חדשה יחסית ולמעשה, הפיסוק המודרני התפתח בהדרגה לאחר המצאת הדפוס בשנת 1454. במקביל לכך, יש לציין כי סימני וכללי הפיסוק בשפה האנגלית קיימים רק מתחילת המאה ה 17.

הורים

הורים

הורים

חשוב להבין כי חוקי הפיסוק בשפה העברית עברו שינויים רבים לאורך השנים. בעבר היה נהוג להשתמש בשיטת הפיסוק הגרמנית אשר בה מקובל לתחום פסוקיות. רק בשנת 1994 האקדמיה ללשון חידשה את כללי הפיסוק ונקבע כי הפיסוק האנגלי יהווה בסיס תבניתי לפיסוק בעברית. סימני הפיסוק הנפוצים בעברית הינם :

נקודה : תפקידה לסיים את המשפט.

נקודותיים : תפקידם ליצור מרחב מילולי לפירוט.

נקודה פסיק : תפקידם ליצור מרווח הפסקה הגדול מזה המסומן בפסיק וקטן מזה המסומן בנקודה.

פסיקים : תפקידם להפריד בין חלקי משפט שונים.

מקף : תפקידו לקשר בין שתי מילים.

קו מפריד : תפקידו להפריד בין חלקי המשפט.

מרכאות : תפקידם לציין ציטוט במשפט.

גרשיים : תפקידם לציין ראשי תיבות.

סימני פיסוק נוספים : סימן קריאה, סימן שאלה, סוגריים ועוד.

בנוסף, על מנת לדייק בכתיבה יוצרת נכונה יש להקפיד על כללי הפיסוק. לדוגמה, כלל בסיסי בחוקי הפיסוק קובע כי יש להצמיד את סימני הפיסוק בעברית למילה שקודמת להם, ואחרי סימני הפיסוק יש להשאיר רווח.

שיעורים פרטיים בכתיבה יוצרת יעניקו לכם את המתודה התיאורטית לשילוב נכון של סימני הפיסוק. כמו כן, התהליך הלימודי יכלול חוויה מעשית של תרגול כתיבת טקסט בפרדיגמה מילולית מדוייקת. מורה פרטית לכתיבה יוצרת תלמד אתכם באווירה ביתית, נינוחה ונעימה ובקצב התקדמות אישי. התבוננות ורבלית תגלה את הרמוניית הקווים והנקודות.