יסודות השפה בכתיבה יוצרת

 

מקורות הכתיבה החלו להופיע בעדויות ארכיאולוגיות מתקופת התרבות השומרית במסופוטמיה, כ 3000 שנה לפני הספירה. לאורך הזמן, בתקופות שונות ובמקומות רבים החלה הכתיבה לקבל צורות וסימנים משלה. לדוגמה, האלפבית המצרי שהתפתח כאלפיים שנה לפני הספירה הינו תלוי תרבות ומנהגים, ושונה במהותו מאופן הכתיבה הסיני שהתפתח כ 1500 שנה לפני הספירה.

התחום האקדמי שעוסק בחקר השפה, התמורות בה והשינויים שהיא גרמה באנושות, נקרא בלשנות. יש להבין כי השפה אינה רק אוסף מוסכמות שנקבעו על ידי בני האדם אלא קיימים בה רבדים נוספים ועמוקים יותר. כמו כן, ישנם בשפה כללי דקדוק ותחביר, עליהם יש להקפיד, כך שהטקסט של הכתיבה היוצרת יהיה מובן לקוראים ולקהל הרחב.

חשוב לציין כי כבר בתקופת האימפריה היוונית וגם במהלך שליטת האימפריה הרומית, עסקו הפילוסופים בשאלות לשוניות ובחקר מקורות השפה. פילוסופים יוונים כמו אריסטו ואפלטון חקרו האם יש לשפה חוקים ומוסכמות והם תהו גם מהו המקור לכך. למעשה, חלק מההבחנות שלהם בתחום הדקדוק רווחות עד היום הזה ומשפיעות על הכתיבה היוצרת בעת המודרנית, לדוגמה, מיון מילים לפי קטגוריות כמו שמות עצם, פעלים, תארים וכדומה.

הורים

הורים

הורים

כתיבה יוצרת מושפעת רבות מהשפה המדוברת באותו המקום ובאותה העת. הכתיבה עוסקת בניואנסים אומנותיים באותה התרבות ממנה היא מושפעת. בימי הביניים רווח השימוש בשפה הלטינית, כשלמעשה היא נחשבה לשפת הדת וההשכלה באירופה. טקסטים רבים נכתבו בהקשר דתי ובכך התפתחה נורמה לכתיבה יוצרת. כאשר בלשני שפה חוקרים את יסודות השפה בימי הביניים הם מזהים את הבסיס שהונח לשימוש נאות ונכון בשפה, בסיס זה משפיע על הכתיבה היוצרת אף בימים אלו.

חשוב גם להכיר את התפתחות השפה בתקופת הרנסנס. בתקופה זו חל שינוי מהותי בתחום הכתיבה היוצרת ולמעשה, הבחינו בפעם הראשונה בעקרונות לשוניים אוניברסליים אשר משותפים לכלל השפות בעולם. הרעיונות המודרניים והחדשניים חלחלו עמוק לתחום הכתיבה היוצרת וניתן למצוא ספרות עשירה ומפתיעה בתקופה זו. שינוי יסודי נוסף בכתיבה יוצרת חל בתקופה המאה ה 19 מאחר ונוסחו רעיונות חדשים בנוגע לקשר בין שפה לחשיבה, ורעיונות אלה משפיעים עד היום על הפילוסופיה של הלשון ועל היוצרים בתחום הכתיבה היוצרת. בתקופה זו היוצרים וחוקרי השפה הגיעו למסקנה כי השפה משקפת את תמונת העולם כפי שהיא נראית בדמיון הכותב.

שיעורים פרטיים בכתיבה יוצרת יעניקו לכם הסבר תיאורטי אודות המרכיב האבולוציוני של השפה. כמו כן, התהליך הלימודי יכלול חוויה מעשית של תרגול ורבלי בתבנית טקסטואלית. מורה פרטית לכתיבה יוצרת תלמד אתכם באווירה ביתית, נינוחה ונעימה ובקצב התקדמות אישי. מחשבות יהפכו לאותיות בשדה סמנטי של מילים.