תיאוריה

 

השערה לא מבוססת, הנחה, רעיון מובנה, החלק העיוני של עולם המדע. המונח מתייחס לפעולת החשיבה ההיפותטית בטרם נקיטת פעולה מעשית.