קריטריון

 

מדד שעל פיו נקבעת מדיניות, קבלת החלטות או היכולת לעבור סף מסוים. דוגמה : קריטריון לעבור את מבחן הגרות הוא הציון 55 ברוב המקרים.