קרדינלי

 

בסיסי, יסודי, אלמנטרי, חשוב מאוד. איפיון של שם העצם אשר מבסס את אלמנט החיוניות שלו לסיטואציה או לפעולה מסוימת.