קטגוריה

 

חלק מתוך שלם, הכולל בתוכו פריטים בעלי מכנה משותף כלשהו. דוגמה : ילד בכיתה ה’ שייך לקטגוריית הילדים שלומדים בבית הספר היסודי.