קורלציה

 

מתאם, דפוסי השתנות זהים בין שני אלמנטים ויותר. דוגמה : נמצאה קורלציה בין כמות העננים בשמיים למהירות הופעת משקעים.