קונפליקט

 

חוסר הסכמה, סכסוך או יריבות בין שני צדדים או יותר. דוגמה : קונפליקטים רבים הם הסיבה העיקרית למלחמות.