קונסיסטנטי

 

עקבי, חוזר על עצמו בתדירות קבועה. דוגמה : תלמיד אשר מתרגל באופן קונסיסטנטי מגדיל משמעותית את סיכויי ההצלחה הדידקטית שלו.