קונטקסט

 

הקשר מתאים. דוגמה : יש לבדוק מאורעות היסטוריים בקונטקסט סביבתי ותרבותי בו הם קרו, אחרת לא נוכל להבין אותם כיאות.