קונדליני

 

בתורת היוגה מושג זה מתאר כוח נפשי רב, אנרגיה נפשית, הנקראת גם פראנה. מקומה של אנרגיה זו הוא בצ’אקרה התחתונה, באיזור האגן וקונדליני נקרא גם המסלול שאנרגיה זו צריכה לעבור לכיוון הצ’אקרה העליונה. חלק מתרגילי היוגה נועדו לשחרר אנרגיה זו על ידי הפעלת מערכות גופניות ונפשיות שונות.