קונבנציונאלי

 

רווח, מצוי בשפע, שגרתי, מקובל. המושג יכול להתייחס לכל התנהגות, חפץ, גורם או לכל מה שאינו חורג מכללים מוסכמים או מה שהאחד מצפה למצוא בתנאים קיימים.