קומפוזיציה

 

יצירת אפשרות הבעה של כל סוג של אומנות חזותית. במוזיקה, קומפוזיציה מתארת יצירת לחן, מנגינה, בעוד שבצילום היא מתייחסת לחיבור יחס בין קווים ודמויות, ברקע ובחזית.