קולקטיבי

 

תיאור לאלמנט אשר נמצא בבעלות משותפת של קבוצת אנשים, השייך למספר בעלי עניין או שמחולק בין מספר אינדיווידואלים.