קוגניציה

 

ידיעה אנושית, הכרה והבנה. חקר הקוגניציה עוסק בכל הקשור לתהליכי חשיבה, זיכרון והבנה של המוח. דוגמה : ילד זה הוא מבריק מבחינה קוגניטיבית.