פרקטיקה

 

פרודצדורה, נוהל, דרך פעולה, האספקט הביצועי והמעשי של דוקטרינה כלשהי. אדם פרקטי משמע אדם מעשי, הפועל על מנת לבצע תיאוריה מסוימת הלכה למעשה.