פרמטר

 

יחידת מדידה, גורם אשר בעזרתו ניתן לחשב כמות רצויה. דוגמה : הצלחה של תלמיד ניתן למדוד בפרמטרים רבים, ציון במבחן הוא אחד מהם.