פרופורציה

 

מדידת יחס. התאמה פרופורציונאלית היא מדידה ויצירה של שניים או יותר אלמנטים בעלי יחס רצוי ביניהם מבחינת כמות, מידה, גודל או מאפיינים נוספים.