פרדיגמה

 

תחום ידע, בדרך כלל מדעי, אשר כולל בתוכו מערכת נפרדת של מושגים, תיאוריות והתפתחות מחקרית. דוגמה : גלילאו גליליי היה מהראשונים שהיוו את הפרדיגמה האסטרופיזיקלית המקובלת היום.