פראפרזה

 

ניסוח מחדש של משפט מסוים, שהוא המשפט המקורי, במילים אחרות. דוגמה : במקום לומר “אם לא תלמד, לא תצליח”, ניתן לומר “כמעט כל מיש שמשקיע בלימודיו, מצליח בחייו”.