פילוסופיה

 

בצורה היוונית המקורית שלו, מושג זה מתייחס לחקר ההכרה האנושית, התודעה והמחשבה. עם זאת, מונח זה מקביל למילים “אופן חשיבה” או “צורת מחשבה”. דוגמה : הפילוסופיה היהודית היא בעלת הנחות וטיעונים.