פונקציונאליות

 

שימושי, מעשי, שניתן ליישם אותו. תכונה זו מתארת את האובייקט כבעל מסוגלות להיות ישים לשימוש מסוים אחד או יותר. דיספונקציונאליות, לעומת זאת – היא ההיפך מהמסוגלות הנ”ל.