פונקציה

 

משימה, תפקיד. פונקציה יכולה גם לאפיין קשר של תלות בין שני גורמים ויותר. דוגמה 1 : הפונקציה של הכפתור הזה אינה ברורה לי. דוגמה 2 : הספק הגעה למקום מסוים היא פונקציה של מהירות נסיעת הרכב.