פונולוגיה

 

תחום בבלשנות, שמקושר לדקדוק העוסק בהגייה של מילים ואותיות, במשמעות הייחודים לצלילים מסויימים ובתפקיד שלהם בשפה ובתרבות מהן הם נגזרים.