פוטנציאל

 

אפשרות או יכולת מימוש הגלומה באלמנט מסוים, אשר טרם יצאה אל הפועל. דוגמה : לילד יש כישרון מתמטי מולד, יש לו פוטנציאל להפוך למדען מבריק.