פדגוגיה

 

תחום מחקרי אשר דן באופנים לשפר את הקניית החינוך בדרך הטובה ביותר. ישנם סוגים של פדגוגיה, הן לילדים והן למבוגרים והדידקטיקה מייצגת ענף יותר מחקרי בפדגוגיה.