סמנטיקה

 

תחום ידע מתוך מחקרים בנושא הפילוסופיה של השפה והבלשנות, שעוסק בפירושם של מילים בודדות ושל ביטויים בשפה הנתונה.