סימבולי

 

סמלי, מבוטא בעזרת סמלים, אלמנט אר מייצג עניין אחר. דוגמה : ישנה גישה דידקטית הרואה בתלמיד שמפריע כסימבולי לעניין חוסר ההבנה שלו את החומר הלימודי.