סובייקטיביות

 

צורת התבוננות אישית על עניין מסוים. נקודת מבט סובייקטיבית מתבססת על רגשות, אינטואיציה ומחשבה פרסונלית ולאו דווקא על עובדות.