נוירוטרנסמיטור

 

מוליך עצבי, מולקולה כימית שפועלת במרווח הסינאפטי במערכת העצבים ואחראית על העברת מידע בין תאי המוח, נוירונים.