מסופוטמיה

 

איזור גיאוגרפי המשתרע בין הנהרות הגדולים באותם הימים – הפרת והחידקל, עיראק של ימינו. באלף הראשון שלפני הספירה המקום היה פורה ביותר מבחינת משאבי טבע וכתוצאה מכך התפתחו שם תרבויות מובילות תרבותית, צבאית, דיפלומטית, השכלתית ועוד, אשר התפרסו לעתים וכבשו עמים אחרים, כמו האימפריה האשורית או זו הבבלית.