מנטליות

 

מונח המתייחס למושגים פנימיים כגון : מזג, אופי, קוגניציה, שכלתנות, אישיות. בגזירה ישירה הוא מצביע גם אופני החשיבה של אדם מסוים או קבוצת אנשים.